Kluizendok Wind

Wind is de energie van de toekomst, zuiver, beschikbaar en van eigen bodem. Kluizendok kent al een mooie traditie op vlak van windenergie. Vandaag start een nieuwe fase in het verhaal. Drie oudere modellen worden weggenomen en vier nieuwe komen erbij. Repowering, meer groene stroom met krachtigere installaties.

Kluizendok Wind

Wind is de energie van de toekomst, zuiver, beschikbaar en van eigen bodem. Kluizendok kent al een mooie traditie op vlak van windenergie. Vandaag start een nieuwe fase in het verhaal. Drie oudere modellen worden weggenomen en vier nieuwe komen erbij. Repowering, meer groene stroom met krachtigere installaties.

Drie oude turbines gaan weg, vier nieuwe komen er bij

Luminus pakt het windveld bij Kluizendok aan. Drie oudere turbines van de Kluizendok 1 fase gaan eruit, en op de plaats komen vier grotere modellen. Kluizendok groeit hierdoor met een derde in vermogen tot 47,6 MW. Hogere toestellen met langere wieken die veel efficiënter zijn. Ze vangen hoger wind, waar die sterker waait. De stroom komt op het net. Met dit project kunnen ongeveer 14.500 gezinnen extra van elektriciteit worden voorzien.

Drie oude turbines gaan weg, vier nieuwe komen er bij

Luminus pakt het windveld bij Kluizendok aan. Drie oudere turbines van de Kluizendok 1 fase gaan eruit, en op de plaats komen vier grotere modellen. Kluizendok groeit hierdoor met een derde in vermogen tot 47,6 MW. Hogere toestellen met langere wieken die veel efficiënter zijn. Ze vangen hoger wind, waar die sterker waait. De stroom komt op het net. Met dit project kunnen ongeveer 14.500 gezinnen extra van elektriciteit worden voorzien.

Evergem en Gent

We hebben nood aan meer groene stroom. Niet alleen omwille van het klimaat, maar ook omdat dit onze economie versterkt. Europa en Vlaanderen stellen scherpe doelstellingen op, maar ook Gent en Evergem hebben een helder klimaatdoel voor ogen. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Gent en Evergem met minstens 40% dalen tegenover 2011. Windturbines leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Waar plannen we de windturbines?

Vandaag staan de turbines van Kluizendok I ten noorden en ten zuiden van het dok, aangeduid in groen. Op de kop in het westen staat Kluizendok II, aangeduid in geel. Vanaf het kanaal geteld worden in het noorden nummer twee en nummer drie weggenomen, en in het zuiden nummer één. De nieuwe turbines, in het blauw, komen bij de bedrijven VVM, Zoutman en AG Materials in het noorden en bij Van Hoorebeke Timber in het zuiden.

Voordelen voor de buurt

Kluizendok Wind levert propere elektriciteit voor onze gezinnen en bedrijven. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in de buurt. Toen we de turbine bij Algist Bruggeman plaatsten genoot het schooltje Braambos in Doornzele mee.

Ook vandaag kijkt Luminus uit naar lokale energieprojecten waar de hele lokale gemeenschap beter van wordt.

Voordelen voor de buurt

Kluizendok Wind levert propere elektriciteit voor onze gezinnen en bedrijven. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in de buurt. Toen we de turbine bij Algist Bruggeman plaatsten genoot het schooltje Braambos in Doornzele mee. Ook vandaag kijkt Luminus uit naar lokale energieprojecten waar de hele lokale gemeenschap beter van wordt

Wat is slagschaduw?

Slagschaduw is een effect van een windturbine dat minimaal én perfect controleerbaar is. In Vlaanderen mag geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw per jaar ondervinden met een maximum van 30 minuten per dag. Ongeacht hoe groot de turbine is, ongeacht hoe dicht of ver hij staat. Dit maximum is per woning, niet per windturbine. Eén windturbine of zestien maakt dus geen verschil op vlak van slagschaduw.

Hoeveel geluid maakt een windturbine?

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait is de windturbine niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de turbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe.
Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen. En in een drukke wereldhaven moet de windturbine opboksen tegen de geluidsbronnen van industriële activiteiten.

Een tweede leven?

Windturbines gaan niet verloren, ook niet nadat ze uit dienst worden genomen. Ofwel krijgen ze een nieuw leven als tweedehands, of ze worden gerecycleerd. Het beton in de sokkel vermalen we tot herbruikbaar granulaat. Het staal in de mast en de gondel hersmelten we tot nieuw staal, de andere waardevolle en dure materialen in de gondel worden heel graag gerecycleerd, de wieken gaan naar de cementovens waar ze energie leveren en als vulstof voor cement dienen. Afgedankte turbines krijgen een 100% nuttige toepassing.