Steun voor Ieperlingen die het meeste nood hebben

Mensen met een lager inkomen wonen soms in huizen met een grote energiebehoefte: slecht geïsoleerd, toestellen die veel energie verbruiken, geen zonnepanelen. Luminus kan, specifiek voordeze doelgroep, een pakket energie-audits aanbieden gekoppeld aan steun bij het energiezuinig maken van hun woning.