Eigen, lokale energie biedt heel wat voordelen aan de samenleving en aan de economie. We zijn zeker van groene stroom met een goedkope productiekost, en we strijden tegen de opwarming van de aarde. Maar daarnaast wil Luminus ook iets betekenen voor de buurt. Luminus zoekt uit welke energieprojecten we kunnen realiseren voor Doornzele en voor Rieme. De gesprekken zijn in volle gang.