Mogelijke nadelige effecten werden nauwgezet onderzocht in de project-MER, een studie van de mogelijke milieueffecten van het project. Ook werd er een studie gemaakt over het landschap, slagschaduw, geluid, veiligheid en natuur. Alle studies begeleiden de vergunningsaanvraag. Zo kan er in de vergunning rekening mee gehouden worden. Als we de strenge normen voor slagschaduw bereiken, voor woningen maximaal 8 uur per jaar en nooit meer dan 30 minuten per dag, dan valt de windturbine stil. De norm is cumulatief, dat wil zeggen dat alle slagschaduw opgeteld voor alle windturbines in de omgeving samen nooit de grens van acht uur of 30 minuten mag overschrijden. De maximale geluidsnormen worden gerespecteerd door de turbine soms trager te doen draaien. Meestal gebeurt dit ’s nachts.