Infrageluid of infrasoon geluid is geluid dat bestaat uit infrasone trillingen. Dat zijn geluidsgolven met een frequentie onder 20 Hertz, zo laag dat het menselijk oor dit niet meer als geluid kan waarnemen. Infrageluid is dus eerder een trilling dan een waarneembaar geluid.

Voorbeelden van bronnen van infrasoon geluid zijn oceaangolven, onweer, vliegtuigen en er is ook infrageluid waarvan we de bronnen vooralsnog niet kennen. Ook ventilatoren, airconditioning, compressoren, luidsprekers en huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en droogkasten zijn bekende bronnen van infra- en laagfrequent geluid. Zelfs onze eigen hartslag en ademhaling veroorzaken infrasoon geluid.

De Nederlandse overheid heeft infrasoon geluid bij windturbines grondig onderzocht. Ze stelde vast dat het infrasoon geluid veroorzaakt door verkeer in de woningen sterker aanwezig is dan dat van windturbines. En ook vonden ze geen invloed op de gezondheid (referentie: Kennisbericht Geluid van windturbines – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu NL – 2015). Het feit dat het geluid van verkeer vele malen storender is dan dat van windturbines was trouwens ook de conclusie uit het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Een studie gepubliceerd in Frontiers in Public Health bespreekt verschillende wetenschappelijke conclusies over windturbines en gezondheid. De vaststelling die volgt uit hun onderzoek is dat infra- of laagfrequent geluid van windturbines niet direct leidt tot gezondheidsproblemen. Zij concluderen dat de symptomen die tegenhangers van windprojecten bovenhalen veroorzaakt worden door de irritatie om de aanwezigheid van de windturbines.

Dit psychologische aspect wordt eveneens bevestigd door een studie gepubliceerd in Health Psychology. Deze studie toont aan dat gezonde vrijwilligers, wanneer zij informatie krijgen over het verwachte lichamelijke effect van infrageluid, effectief symptomen melden die overeenstemmen met die informatie. Die symptomen worden gemeld zowel tijdens de blootstelling aan infrageluid als wanneer er geen infrageluid is. De resultaten tonen aan dat het verband tussen blootstelling aan windturbines en gezondheidsklachten verklaard kan worden door psychologische verwachtingen. Net zoals het placebo-effect klachten kan laten verdwijnen, kan het nocebo-effect klachten doen verschijnen. Het verstrengen van geluidsnormen zal deze klachten dus niet oplossen omdat ze niet veroorzaakt worden door de geluidsbron zelf, maar door de manier waarop informatie verspreid wordt en omwonenden verontrust worden.

Bovenstaande studies zijn degelijke wetenschap. Nagelezen door kritische onafhankelijke collega-wetenschappers en gepubliceerd in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften. Hierin onderscheiden ze zich van veel fake news en ongefundeerde stemmingmakerij op internet.