Elke ingreep door de mens heeft een bepaalde impact op planten en dieren. De mogelijke effecten zijn uitgebreid geƫvalueerd in een natuurstudie. Vaak vergeten we dat hernieuwbare energieprojecten ook een positieve impact hebben op het leven op aarde.

Een natuurstudie begeleidt de aanvraag van de omgevingsvergunning voor windturbines. Hierin wordt het effect op vooral vogels en vleermuizen onderzocht. Wanneer de windturbine op een trekroute of in een foerageergebied ligt kan hij als beschermende maatregel op bepaalde momenten van het jaar en van de dag stilgelegd worden.