Ja. Om een toekomst met duurzame energie uit te bouwen, zijn grote windturbines onmisbaar. En daar staat de Vlaming ook achter. Jaarlijks meet het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap VEKA het draagvlak voor windenergie: amper 9% ziet liever geen windturbines in de eigen gemeente. De tegenstand is dus zeer beperkt, maar haalt vaak de pers en dat kan een vertekend beeld geven. Het volledige rapport van de studie over draagvlak voor windenergie staat op https://www.energiesparen.be/marktonderzoek. Toch heeft driekwart van de Vlaamse gemeenten nog altijd geen enkele windturbine. Daar kan gemakkelijk verandering in komen. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, wordt wind een succesverhaal voor de buurt.