De Vlaamse Overheid mikt in het Vlaams Energie en Klimaatplan op een combinatie van hernieuwbare energieproductie en energiebesparingen om de energiedoelstellingen te behalen. De hernieuwbare energieproductie in GWh (gigawattuur – hoeveelheid energie per uur) moet in 2030 in Vlaanderen uit verschillende energiebronnen komen: 39% uit windenergie, 49% uit zonne-energie en de overige 12% uit andere bronnen zoals waterkracht, warmtepompen, geothermie, … We hebben alle vormen van duurzame energie nodig om er te geraken.

Het onderzoek toont in Vlaanderen de mogelijkheid aan om in 2030 ongeveer 2,5 GW (gigawatt – elektrisch vermogen) aan windenergie te installeren. Eind 2022 stond de teller op 1,7 GW. Er restte toen acht jaar om de helft windcapaciteit op land bij de bouwen. Dit zal moeten gebeuren door de bouw van nieuwe windturbines en het vervangen van bestaande windparken. Simpel uitgedrukt komt dit neer op 27 nieuwe windturbines in Vlaanderen per jaar. We moeten een tandje bijsteken.

Eind 2022 waren er in Vlaanderen aan land 672 windturbines. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedroeg 1,742 GW. Meer details over de cijfers vindt u op deze website: https://wind.ode.be/nl/cijfers)