De site energiesparen.be van VEKA geeft aan: windturbines draaien uiteraard alleen als het waait. In de praktijk is dat dus meestal, want een matige wind, vanaf drie Beaufort of 14 km/h, is al genoeg, en slechts zelden is er minder wind. De meeste windturbines in Vlaanderen hebben een vermogen van 2,5 tot 3 megawatt (MW). In 2022 was het gemiddelde vermogen van de bijgeplaatste windturbines 3,7 MW. Dergelijke turbines kunnen jaarlijks meer dan 2 000 gezinnen van groene stroom voorzien. Windenergie speelt een grote rol in ons energiesysteem van de toekomst. Bron: www.energiesparen.be/windenergie