Aan de noordzijde worden er twee ontmanteld, aan de zuidzijde één. De overblijvende windturbines van 2005 blijven verder operationeel, al zullen ze op termijn ook ontmanteld worden. Waar de af te breken windturbines in de bufferzone rond de havenindustrie stonden, komen de nieuwe turbines op het bedrijfsterrein zelf. Ze schuiven met andere woorden enkele meters op. Ter hoogte van AC Materials komt er een extra windturbine. Zo stijgt het totaal van vijftien naar zestien turbines.