Dit is een locatie met veel wind, in havengebied. De windturbines zijn vlot aan te sluiten op het elektriciteitsnet en in de nabijheid van grote industriële energievraag. De percelen zijn eigendom van havenbedrijven met wie een overeenkomst is gesloten. Hier windturbines plaatsen is in overeenstemming met de Omzendbrief van 25 april 2014 van de Vlaamse Regering.

Er worden vier windturbines voorzien binnen de beschikbare oppervlakte. Zo wil Luminus het maximaal mogelijke halen uit het terrein. Dit heet “energetische maximalisatie”. De turbines zijn hier niet hinderend voor de luchtvaart, hebben geen een impact op radarinstallaties van Skeyes, defensie of KMI. Er is ook geen negatieve impact op beschermde landschappen. Ze liggen ver genoeg van de Seveso-installaties in de omgeving.