Windturbines op zee plaatsen is natuurlijk een prima idee. Op zee waait het niet alleen meer, de wind is er ook constanter en voorspelbaarder dan op het land. Windenergie op zee vraagt echter forse investeringen, bijvoorbeeld om de stroom aan land te kunnen brengen. De kost per geproduceerde eenheid energie voor windturbines op zee is momenteel nog altijd hoger dan deze voor windturbines op land. Ook de ruimte op zee is overigens beperkt en het Belgisch deel van de Noordzee zal tegen 2030 na de afwerking van de prinses Elisabethzone quasi volgebouwd zijn. Windturbines op zee zullen dan zorgen voor ongeveer een kwart van de elektriciteitsproductie in Belgiƫ. Maar willen we in de toekomst voldoende duurzame energie produceren, hebben we ze allebei nodig, windturbines aan land en op zee.