• De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 5 juli 2023.
  • De overheid heeft nog enkele opmerkingen geformuleerd die we verwerkt hebben in de aanvraag.
  • Het openbaar onderzoek van 30 dagen is gestart op 2 november, nadat het dossier volledig en ontvankelijk verklaard werd.
  • Op 9 november zal er een digitale infosessie plaatsvinden georganiseerd door stad Gent en Gemeente Evergem.
  • Hierna komen alle betrokken overheden in het kader van de MER-procedure samen om het dossier op zijn milieuaspecten te bespreken.
  • De overheid heeft 120 dagen om het dossier te beoordelen.
  • Begin februari 2024 wordt een beslissing van het Vlaamse Gewest verwacht.
  • Als een definitieve vergunning wordt bekomen, dan kunnen de windturbines groene stroom voorzien vanaf 2025.