Het Vlaams Gewest verleent de vergunningen. De Minister baseert zich hiervoor op het gecoördineerd advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunnings-commissie of GOVC. In deze commissie zijn de belangrijkste adviesdiensten en relevante afdelingen van de overheid verzameld.

In de stad Gent en de gemeente Evergem wordt gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij bewoners opmerkingen of bezwaren kunnen indienen, maar ook steunschriften. De lokale overheden verzamelen deze opmerkingen voor de vergunningverlener. Ze kunnen daarnaast ook zelf hun advies uitbrengen aan de GOVC. Parallel aan het openbaar onderzoek vraagt het GOVC adviezen op bij de relevante overheidsdiensten en -afdelingen, onder meer:

  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Departement Omgeving stedenbouwkundig advies
  • Departement Omgeving milieuadvies
  • Vlaamse Milieumaatschappij
  • Vlaams Energie Agentschap
  • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: luchtvaart
  • Defensie: militaire luchtvaart
  • Hulpverleningszone brandweer