De afbraak gebeurt zorgvuldig en selectief. Dit wil zeggen dat we bij de afbraak alle afvalstromen netjes uit elkaar houden. De site wordt nadien hersteld in zijn oorspronkelijke vorm, het wordt opnieuw natuur in een bufferzone. De betonnen sokkel wordt uitgegraven en afgevoerd. De metalen wapening wordt gerecycleerd tot staal. Het zuivere beton wordt gebroken tot granulaat zodat het in de bouw kan gerecycleerd worden. Zo vervangt het natuurlijk grind. Wat gebeurt met de windturbine is nog niet beslist. Ofwel wordt de turbine verkocht voor tweedehands gebruik op een locatie waar hij nog voldoende rendement oplevert. Of het wordt gerecycleerd. De zuil is van staal, en kan dus integraal tot nieuw staal worden gerecycleerd. De gondel is ook van staal, maar bevat daarnaast nog een reeks zeldzame en dus dure metaalsoorten. Die worden uiteraard zorgvuldig gerecycleerd. De wieken zijn composietmateriaal. Ze bestaan uit een mengeling van glasvezel en koolstofvezel, wat moeilijk uit elkaar te halen is om rendabel te recycleren. Daarom worden ze verwerkt in cementovens. Zo dienen ze als energiebron en komen de resten als vulstof terecht in cement. In Europa komt geen enkel deel van een windturbine op een stortplaats terecht. Foto’s van begraven wieken die op internet circuleren zijn fake news. Het zijn oude foto’s uit het stadje Casper in Wyoming in de Verenigde Staten, bij ons komt dit niet voor.