Een deskundige onderzoekt binnen de natuurstudie of er betekenisvolle effecten kunnen zijn voor de aanwezige natuurwaarden. Voor vogels zijn in deze zone van Kluizendok effecten te verwachten volgens de kaarten van de INBO risicoatlas. Voor vleermuizen waarschuwt INBO eveneens voor effecten. Daarom voorziet Luminus een uitgebreide natuurstudie naar mogelijke impact op natuur om alle risico’s uit te sluiten. In geval van risico’s zullen de windturbines stilgezet worden wanneer de vogels en vleermuizen het meest actief zijn.