Landschappen zijn dynamisch en veranderen doorheen de tijd. Zo waren er vroeger geen autosnelwegen, spoorlijnen en hoogspanningslijnen. De locatiekeuze van windparken gebeurt natuurlijk wel doordacht volgens de ruimtelijke visie van de Vlaamse Overheid.

Windturbines zijn moderne elementen die passen bij een modern en dynamisch landschap, zeker in een hyper-dynamische omgeving als een havengebied. Net zoals de havenbedrijven, hoogspanningslijnen, infrastructuur, opslagplaatsen en silo’s zijn ze er een onderdeel van. Ze verwijzen naar hoe de samenleving zich richt op duurzame energie en zorg draagt voor de planeet en het klimaat. Sommigen vinden de turbines een elegante toevoeging aan het landschap, anderen vinden ze minder mooi. Vaak is dit een kwestie van smaak en van houding tegenover duurzame energie.